Home   Nieuws   Maattabel   Onderhoud rijlaarzen   Contact   Voorwaarden  
 
 

 

AFLEVERING:
Leveringen geschieden vanuit Bemmel. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertraging bij het afleveren van de goederen door overmacht en bijzondere gevallen.
 
RETOURNEREN 
Voldoet een artikel niet aan uw wensen dan kunt u dit binnen 7 dagen retourneren, mits ongebruikt en in de originele verpakking. De hierbij optredende verzendkosten komen voor uw rekening. De originele factuur of bon waarop uw bankgironummer vermeld staat dient mee terug gezonden te worden.
Alle zendingen dienen voldoende gefrankeerd te worden anders kunnen ze niet in behandeling worden genomen.
In geval van terugbetaling zullen wij de gemaakte verzendkosten doorberekenen, tenzij tengevolge van enig tekortkomen van onze kant deze kosten in alle redelijkheid voor onze rekening zouden moeten komen.
Retour Condities
1e De laarzen mogen uitsluitend in de originele verpakking geretourneerd worden indien deze niet past of niet aan uw verwachtingen voldoet. Als uitzondering gelden maatlaarzen, die door U zelf zijn opgemeten!
2e De laarzen mogen niet beschadigd of belopen zijn
3e U kunt de laarzen uitsluitend tegen een andere laarzen omruilen er wordt geen geld geretourneerd, of er moet van tevoren een duidelijke afspraak zijn gemaakt.
Vanzelfsprekend zullen wij alle moeite doen om te voorkomen dat een door U bestelde laars ook daadwerkelijk passend is! Wij willen gaarne per telefoon of e-mail met U overleggen wat de beste keuze is! Hier speelt het maatformulier met de opgegeven maten een cruciale rol bij!
 
GARANTIE:
Zichtbare gebreken moeten binnen 7 dagen na aflevering van de goederen bij ons gemeld zijn.
Hetzij via de mail, hetzij telefonisch.
Indien de klacht terecht is en op tijd gemeld zorgen wij voor vervanging van dit artikel of indien het een reparatie betreft word dit in een redelijke termijn uitgevoerd. Overige vorderingen zijn uitgesloten tenzij er van onze kant nalatigheid of opzet in het spel is. De klant dient de kosten van een klachten retourzending zelf te dragen.
 
BETALING:
Wij leveren uitsluitend tegen voorafbetaling. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting is de klant schadevergoeding verschuldigd en worden alle vorderingen onmiddelijk opeisbaar. Bij achterstallige betalingen hebben wij het recht om vanaf het betreffende tijdstip rente in rekening te brengen, ter hoogte van het officiële rentetarief van de bank voor open rekening-courantkredieten.
 
Bij het plaatsen van een bestelling bevestigt u dat u de algemene voorwaarden heeft gelezen en geaccepteerd. Afwijkingen van de leverings- en betalingsvoorwaarden zijn alleen met onze schriftelijke toestemming mogelijk.
 
ARTIKEL PRIJZEN 
De door ons genoemde prijs is inclusief BTW en in Euro. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en drukfouten. 
ARTIKEL FOTO'S
Foto's zijn voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijken van de werkelijkheid.  
 
EIGENDOMSBEHOUD:
Alle geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling is geschied. Eerder mogen de goederen niet verwerkt nog verkocht worden. De uit het doorverkopen onstane vorderingen draagt u als klant tot onze zekerheid op ons over, wij machtigen u, (herroepbaar) om t.b.v. onze factuur uit uw naam invorderingsmaatregelen te nemen. Het terugnemen van c.q. beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen door ons betekent niet dat wij van de overeenkomst afzien, tenzij de wet consumentenkrediet van toepassing is.
Type en drukfouten voorbehouden.